Matemàtiques i música

Mai ens havíem parat a pensar la relació tan inesperada entre la música i les matemàtiques: a tot so fonamental li podem associar la seva freqüència, que és un nombre.

Després de presentar-vos la notícia sobre el flamenc i les matemàtiques, avui us exposaré un recurs a partir del qual s’ha elaborat una unitat didàctica per dur a terme a educació infantil. La unitat didàctica porta per nom Si fa sol si.

A través d’aquest enllaç podeu visualitzar una breu presentació sobre el recurs Tune Train.

Il·lustració: Aplicació analitzada, Tune Train.

Anuncis

Activitats didàctiques amb codis QR

Els codi QR són un codi de resposta ràpida i que enllaça el codi amb un lloc web, imatges, vídeos, etcètera.

Després de visionar l’audiovisual sobre els codis QR i exemplificacions pràctiques d’aquest (http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=K62282), m’ha semblat interessant fer-ne una relació directa amb la temàtica del blog: matemàtiques a educació infantil.

Actualment, els codis QR s’estan convertint en un altre document multimèdia molt emprat a les escoles, o que aquelles que no n’utilitzen en podrien treure molt de profit. Per tal de crear codis QR necessitem imaginació, imaginar una mica que podem fer amb aquests codis i perquè ens serviran posteriorment. Però, la imaginació no serà suficient sinó que també necessitem una tecnologia que ens enllaçarà directament a la pàgina web de codi QR.

Continua llegint

Les TIC augmenten l’interès matemàtic

El Diario la Razón va publicar l’any 2012, aquesta notícia fent referència a les matemàtiques i les TIC.

Segons exposa la notícia, els professors de València han pogut correborar que tots aquells que imparteixen les matèries fent ús de les noves tencologies de la informació i comunicació (TIC) contribueixen a disminuir els problemes de conducta dels alumnes més conflictius un 78 per cent, però alhora generen un major interès en els seus alumnes per aquelles assignatures amb major índex de fracàs escolar com són les matemàtiques.

D’aquesta manera, la resolució de problemes matemàtics és més favorable quan els docents utilitzen metodologies que no són pròpies de l’aula tradicional, per exemple fent ús de “Webquest”, una eina de treball que permet el docent dissenyar activitats amb enllaços directes a la informació, activitats, etcètera.

A tall de cloenda, l’estudi arriba a la conclusió que la forma d’impartir les matèries per part dels docents adquireix una enorme influencia sobre l’alumnat.

Operacions matemàtiques i realitat augmentada

La realitat augmentada és un entorn generat mitjançant un dispositiu que barreja allò real afegint dades virtuals.

Us imagineu poder sostenir amb la mà una imatge amb 3D d’un elefant, de la Torre Eiffel o fins i tot del cos humà?, ho hem pogut veure milers de vegades a pel·lícules de ciència ficció i, ara la realitat augmentada pot tenir una aplicació a les nostres aules. Bé, doncs avui m’ha semblat interessant presentar-vos una experiència amb l’aplicació Fetch Lunch Rusch, a una aula d’infantil. L’experiència la podreu visualitzar a través d’aquest vídeo. Aquesta experiència forma part del projecte educatiu #Guappis, és un projecte col·laboratiu en el qual es comparteixen experiències didàctiques utilitzant diferents aplicacions dels dispositius mòbils i tablets.

 

Descripció de l’experiència:

La dinàmica del joc és resoldre unes operacions que apareixen a la pantalla de la tauleta. Cal enfocar la targeta amb el número que coincideixi amb el resultat de l’operació. En enfocar la targeta apareixerà a la pantalla amb realitat augmentada tants trossos de sushi com marca el número de la targeta. Si els infants encerten correctament el resultat de l’operació, sumaran punts, en cas contrari, hauran de tornar a intentar-ho.

Continua llegint

Les TIC a l’aprenentatge de les matemàtiques

El següent vídeo presenta un Workshop “Integración de TIC en la docencia universitaria y el aula escolar: Tendencias y desafíos 2015”,  que es va realitzar a la Universitat de Valparaíso (Chile), i en ell se’ns fa reflexionar sobre l’ensenyança no només de les matemàtiques, sinó de qualsevol altra matèria, fent ús de les TIC. Les noves tecnologies estan canviant la forma d’ensenyança de les matemàtiques i, de fet es pot afirmar que les TIC estan transformant l’educació tradicional. L’ús de dispositius tecnològics permeten als alumnes connectar amb els aprenentatges d’una manera més propera i entretinguda.

Els diferents professors presents en el vídeo reflexionen sobre les TIC en l’ensenyança, a continuació m’agradaria destacar algunes de les frases que han citat i fer-ne una reflexió personal.

Continua llegint

No és una millora l’ordinador a l’aula

«La tecnología nunca puede suplantar a un buen profesor»

Amb contraposició a la darrera publicació de les TIC a les classes de matemàtiques on l’informe destacava que el 84 % dels alumnes que han utilitzat Tablet PC en el seu aprenentatge de les matemàtiques van acabar l’avaluació del trimestre amb una puntuació de notable alt, aquesta notícia ens informa del contrari.

L’informe «Students, Computers and Learning: Making the Connection» («Estudiantes, ordenadores y aprendizaje: Haciendo la conexión»), del 2012 presenta dades preocupants pels estudiants espanyols. Els alumnes espanyols estan per sota la mitja de la OCDE en la lectura digital i resolució de problemes matemàtics.

Una dada que m’ha sorprès de la noticia és que s’especificava que el problema d’Espanya és l’ús excessiu que se’n fa dels ordinadors. El sistema educatiu ha invertit molt en la compra d’equipament tecnològic, cada dos alumnes disposaven d’un ordinador. A més a més, els estudiants dedicaven més temps a navegar per internet.

L’informe sostenia que els alumnes espanyols mancaven de moltes habilitats tècniques i també presentaven dificultats per manejar-se per un espai abstracte. Així doncs, utilitzar ordinadors a l’escola no implica que els alumnes siguin més competents i per tant, l’ús de la tecnologia a l’aula no millora directament els resultats.

Com a cloenda de la notícia, l’OCDE fa una crida perquè els sistemes educatius inverteixin més en l’aprenentatge de les noves tecnologies i en una bona formació del professorat en els mitjans digitals. Alhora, alerta als pares i docents de tenir cura dels riscs derivats de les noves tecnologies.

Ens iniciem a la programació

L’escola Serraparera aplica una experiència educativa per introduir als més petits de l’escola en el món de la programació i de la robòtica a través d’una aplicació dinàmica i divertida com és Blue-Bot.

L’activitat es proposa per a nens i nenes d’educació infantil i, es aconsellable aprofitar un desdoblament del grup classe per treballar en un grup petit. Els principals objectius marcats per aquesta experiència són:

  • Treballar els conceptes matemàtiques propis de l’edat (números, davant, darrera…)
  • Iniciar-se en el món de la robòtica i de la programació.

Il·lustració: Robot amb forma d’abella conegut com a bee-bot.

Descripció de la proposta pas a pas:

Per tal d’aplicar aquest proposta l’escola ho fa seguint uns passos concrets, detallats a continuació:

Continua llegint

Matemàtiques i les TIC

L’ús de la tecnologia crea l’oportunitat de fer sentit i veure les relacions com a resultat de les pròpies accions. – David Moss

He trobat molt interessant l’article Teaching math using tecnhology, escrit per David Moss, mestre de primària interessant en trobar maneres de donar suport als estudiants per aprendre matemàtiques mitjançant la integració de la tecnologia. Per aquest motiu, comparteixo amb vosaltres un breu resum.

File:PrenticeEdATclassroom.jpg

Il·lustració: Aula amb tecnologia implementada

En la nostra societat actual la tecnologia cada vegada és més potent i els estudiants, cada cop més, fan servir els ordinadors, tauletes i pissarres durant l’aprenentatge. David Moss, sosté que aquestes eines poden ser molt útils en matemàtiques, concretament la utilització d’aplicacions de manipuladors virtuals. D’acord amb (Moyer, Bolyard i Spikell, 2002) “manipuladors virtuals es defineix com una representació visual interactiva, basada en l’objecte dinàmic que presenta oportunitats per a la construcció del coneixement matemàtic.”

Continua llegint

Matemàtiques 3-5 anys

Tot seguit compartiré una aplicació de matemàtiques per infants de 3-5 anys amb català. L’aplicació educativa analitzada s’anomena  Matemàtiques 3-5 anys. Aquesta aplicació va destinada als alumnes d’educació infantil. Ofereix als usuaris diversos activitats per treballar les matemàtiques; trobem fins a 10 nivells (el primer de tots gratuït i els altres 9 s’han de pagar).

El primer nivell es per classificar i fer parelles: figures i colors, segons la mida, dibuixos desparellats, etcètera. Al final de cada nivell, ens posa  aprova a partir de 10 preguntes i com a  premi obtenim un diploma que ens el deixa enviar per correu electrònic.  La finalitat de l’aplicació es treballar continguts de matemàtics de l’etapa 3-5 anys i, afavorir la competència matemàtica i comunicació i llenguatge.

image

Il·lustració: Interfície de l’aplicació

Pel que fa a la interactivitat de l’aplicació, considero que és de tipus selectiva, ja que es produeix una interacció entre els individus i els continguts que es presenten. En iniciar l’aplicació, trobem diferents etiquetes amb el nom del menú que ens condueixen a les diferents activitats. D’altra banda, pel que fa al grau d’interactivitat de l’aplicació, aquesta té un elevat grau d’interactivitat, ja que permet una actuació participativa-comunicativa àmplia de l’usuari a través dels diferents recursos que es plantegen.

Pel que fa a l’usuabilitat, l’aplicació és fàcil d’utilitzar. En obrir l’aplicació el personatge ens indicA que podem fer. A la part dreta de la pantalla trobem el icona d’ajuda i a la part esqurra el icona que ens permet modificar el nostre nom, volum del joc, etcètera. La interfície representada es presenta amb una especia de quadricula on podem veure els diferents nivells.  Destacant, l’accesibilitat: totes les activitats es realitzen amb el suport àudio del personatge que ens surt al principi i efectes visuals com estrelles quan hem realitzat correctament una activitat.

Personalment, si que utilitzaria aquesta aplicació, ja que crec que és adequada pel grup de persones al que va destinada i té una interfície senzilla que facilita la utilització als usuaris.

MatemaTIC

Cercant per la xarxa vídeos sobre la temàtica de matemàtiques i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), vaig trobar un vídeo d’una professora on explicava un recurs que han creat amb diversos mestres. El recurs en qüestió és una pàgina web on hi apareixen diferents activitats per treballar les matemàtiques amb els més petits mitjançant la PDI i, rep el nom de MatemaTICinfantil.

Els recursos presentats permeten treballar l’àrea de matemàtiques i descoberta de l’entorn. Tots els recursos és caracteritzen per una interactivitat de tipus selectiva, ja que es produeix una interacció entre els individus i els continguts que es presenten (classificacions, estadística, formes, números, operacions, orientació, sèries, etcètera). D’altra banda, pel que fa al grau d’interactivitat, presenta un elevat grau d’interactivitat, ja que permet una actuació participativa-comunicativa àmplia de l’usuari a través dels diferents recursos. La tipologia de l’aplicació és de tipus d’exercitació del pensament.

Continua llegint